amaly

biz hakda

Zawodyň beýany barada

factory

näme edýäris

“Tishan Precision Filter Material Co., Ltd” (TS FILTER) 2001-nji ýylda Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär. Häzirki wagtda TS FILTER, süzgüçli katridler, membrana, süzgüç mata, süzgüç torbalary we süzgüç jaýlary ýaly suwuk we gaz süzgüçleri üçin önümleriň ähli görnüşini üpjün edip biljek Hytaýyň iň uly öndürijilerinden biridir. Önümler derman, azyk we içgi, himiýa, elektronika, suw arassalamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

has köp >>

önüm

Has gowy hilli önümler bilen üpjün ediň

köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar. Gollanma üçin basyň

Gollanma üçin basyň
icon

habarlar

Has gowy hilli önümler bilen üpjün ediň

news

Ownuk ölçegli süzgüç elementi

Içki möhürleýji süzgüç elementi (goýmak görnüşi) müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli membrananyň materiallaryny we diwersiýa gatlaklaryny kabul edýär - biologiki önümleri sterilizasiýa süzmek, optiki disk ýeliminiň süzülmesi, kiçi akym gazy, suwuk süzgüç, optiki rezin f ...

Poliwiniliden ftoridiň (PVDF) membranasynyň häsiýetlerini öwrenmek

1960-njy ýylda ilkinji täjirçilik inçe film fazany üýtgetmek prosesi bilen taýýarlandy we şeýlelik bilen membranany bölmek tehnologiýasy pudagynda möhüm tapgyr boldy. Bu ajaýyp oýlap tapyşdan soň, gaz bölünişi, mikro süzgüç, ultrafiltrasiýa we ters osmoz we ş.m.
has köp >>

Mikroporoz süzgüçli mediýa hapalanmagyna dakyň

Täze aýralyk tehnologiýasy hökmünde membranany bölmek güýçli ösýär. Mikrofiltrasiýa häzirki zaman membranany bölmek ulgamynda iň giňden ulanylýan aýralyk usullaryndan biridir, ýöne gözlegçiler tarapyndan çözülmeli köp meseleler bar we mikropor süzgüçiniň hapalanmagy ...
has köp >>