nybanner

Úprava vody

Čistá voda

Čistá voda označuje vodu bez nečistôt, tj. Čistená voda alebo čistá voda. Je čistá, čistá a neobsahuje žiadne nečistoty a baktérie. Čistá voda sa vyrába zo zdrojovej vody, ktorá bola filtrovaná alebo spracovaná elektrodialyzátorovou metódou, metódou iónovej výmeny, reverznou osmózou a destiláciou a je uzavretá v nádobe. Je bezfarebná a priehľadná a neobsahuje žiadne prísady a môže byť priamo pitná. Vesmírna voda a destilovaná voda na trhu patria medzi čistú vodu.

Účel filtrácie:
1. Odstraňovanie častíc, suspendovaných pevných látok a škodlivých iónov.
2. Odstránenie mikroorganizmov.

Požiadavky na filtráciu:
1. Vo filtroch nedochádza k vypadávaniu vlákien a žiadnemu lepidlu.
2. Filtre majú veľký prietok, vysokú pevnosť a dlhú životnosť.
3. Filtre musia mať dobrý účinok na odstránenie baktérií.

Konfigurácia filtrácie:

Proces filtrácie Odporúčanie
Presná filtrácia IPP/RPP
Finálna filtrácia DHPV/STP/STS/TI

Proces filtrácie:

43sa21

Ultra čistá voda

Celý systém zariadenia na úpravu ultračistej vody je tvorený materiálom z nehrdzavejúcej ocele a sterilizačné zariadenie by malo byť vybavené pred každým miestom spotreby vody.

Účel filtrácie:
1. Odstraňovanie častíc, suspendovaných pevných látok a želé podobných látok.
2. Odstránenie mikroorganizmov.

Požiadavky na filtráciu:
1. Filtre musia mať nízku extrahovateľnosť a nesmú vylučovať vlákna.
2. Filtre majú veľký prietok, vysokú pevnosť a dlhú životnosť.
3. Filtre musia mať dobrý účinok na odstránenie baktérií.

Konfigurácia filtrácie:

Proces filtrácie Odporúčanie
Ochranná filtrácia CP
Presná filtrácia RPP/IPP
Finálna filtrácia IPS

Proces filtrácie:

SD12AS